Rozwiązane zadania
temat: rekurencja

Matura 2017, czerwiec

zadanie 2.2
W zaprezentowanej w tym punkcie funkcji REG(w,n) uzupełnij brakujące elementy tak, aby realizowała ona następującą specyfikację:
Specyfikacja:
Dane:
  n – dodatnia liczba całkowita
  w[1..n] – słowo złożone z liter A, B
Wynik:
  wartość reg(w).
    
Funkcja REG(w,n):
jeżeli n = 1...
Czytaj dalej...
Podaj największą i najmniejszą możliwą liczbę wywołań funkcji Rek w wyniku wywołania Rek(2020, 5, 14) dla n = 17 i pewnej, uporządkowanej rosnąco tablicy T[1..17] różnych liczb całkowitych.
Uwaga: Pierwsze wywołanie funkcji Rek(2020, 5, 14) włączamy do ogólnej liczby wywołań.
Odpowiedź:
najmniejsza liczba wywołań …………………………
największa liczba wywołań …………………………...
Czytaj dalej...