Rozwiązane zadania
temat: złożoność

Matura 2018, maj

zadanie 1.3
Dla każdej liczby całkowitej n > 1 instrukcja oznaczona w algorytmie symbolem (*)
wykona się
A. mniej niż 2·log₂n razy.
B. więcej niż n/2, ale mniej niż n razy.
C. więcej niż n+1, ale mniej niż 2n razy.
D. więcej niż n² razy....
Czytaj dalej...