Rozwiązanie
Zadanie 1.1 – matura 2018, maj

Zadanie 1.1 (0-3)

Analiza algorytmu
Analiza algorytmu
Rozważamy następujący algorytm:
Dane:
 n – liczba całkowita dodatnia
Wynik:
 p – liczba całkowita dodatnia

p ← 1
q ← n
dopóki p < q wykonuj
 s ← (p+q) div 2
(*) jeżeli s*s*s < n wykonaj
  p ← s+1
 w przeciwnym wypadku
  q ← s

Uwaga: zapis div oznacza dzielenie całkowite. Podaj wynik działania algorytmu dla wskazanych w tabeli wartości n. 
n p
28 ?
64 ?
80 ?
Polecam samodzielnie spróbować zrozumieć algorytm oraz spojrzeć na tabelkę - może okazać się, że zrozumiesz jak rozwiązać zadanie bez czytania poniższego tekstu!

Przedstawione mamy dane [n], wynik jaki powinniśmy uzyskać [p] oraz algorytm, czyli lista instrukcji, które wykonujemy od góry do dołu.
Patrząc na algorytm widzimy 3 zmienne: p, q i s.
Strzałka (←) oznacza, że do zmiennej (np. p) przypisywana jest jakaś wartość: przykładowo na początku algorytmu widzimy, że do p przypisujemy 1 (p ← 1).

Kolejna linia programu pokazuje, że do zmiennej możemy też przypisywać wartość innej zmiennej, w tym przypadku zmiennej q przypisujemy wartość n. n jest to stała, której wartość określamy podczas samego startu algorytmu (spójrz na tabelę z zadania 1.1.)

W następnej linii znajdujemy pętlę dopóki (while), w której warunek określa do kiedy będą wykonywały się polecenia położone pod samą pętlą.

Jeśli warunek pętli (p musi być mniejsze niż q) jest prawdziwy, wykonujemy następne komendy.
s ← (p+q) div 2 oznacza, że zmiennej s przypisujemy wartość dzielenia całkowitego (czyli dzielenia, w którym zawsze wychodzą liczby całkowite, np.: 5/2=2, czy 15/2=7) sumy zmiennych p+q. A więc przykładowo dla p=4 i q=7 działania będą następujące:
(6+7) div 2 → 13 div 2 → 6
s ← 6

Następnie znajdziemy warunek (jeżeli s^3<n), od którego zależy, jakie polecenie się wykona:
jeśli jest to prawda: p←s+1, q zostaje takie samo;
jeśli nie: q←s, p zostaje takie samo.
Trzeba pamiętać, że n jest stałe, ponieważ otrzymujemy go na początku, a później jego wartość nie ulega zmianie.

Po wykonaniu przypisania s+1 bądź s do p lub q, wracamy do warunku pętli. Jeśli nadal jest prawdziwy (p bądź q uległo zmianie, więc trzeba to sprawdzić) to powtarzamy wszystkie te czynności, a jeśli fałszywy - kończymy wykonywanie algorytmu i podajemy wynik w postaci wartości zmiennej p.

Do rozwiązywania zadań z algorytmami proponuje wam stworzenie prostej tabelki, w której rozbierzemy kod na części pierwsze.
Składa się ona z kilku części:
• p - wartość zmiennej p. Jak widzimy, początkowo przyjmuje wartość 1;
• q - podobnie jak wyżej, lecz na początku przyjmuje wartość stałej n;
• warunek p<q - od niego zależy, czy algorytm się zakończy, czy dalej kontynuowana będzie pętla, dla ułatwienia zapisujemy TAK/KONIEC;
• s - przypisujemy jej wynik dzielenia całkowitego sumy zmiennych p+q. Należy pamiętać o kolejności wykonywania działań (najpierw dodawanie w nawiasach, dopiero potem dzielenie);
• warunek s^3<n - trzeba pamiętać, że n jest niezmienne. Od tego warunku zależy, czy zmieni się wartość zmiennej p, czy q. Dla ułatwienia zapisujemy co musimy zrobić: czy q←s, czy p←s+1;
• (opcjonalnie) końcowa wartość zmiennych p i q.

Na zdjęciu pokazuje kolejne kroki rozwiązywania zadania dla dwóch pierwszych przykładów. Z trzecim już dasz radę, prawda?
W razie pytań pisz śmiało!
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...