Rozwiązanie
Zadanie 1.2 – matura 2020, próbna

Rekurencja
Dana jest dodatnia liczba całkowita n oraz uporządkowana rosnąco tablica różnych liczb całkowitych T[1..n]. Przeanalizuj następującą funkcję rekurencyjną, której parametrami są liczby całkowite x, p, k, przy czym 1≤ p ≤ k ≤ n.

Rek(x, p, k):
jeżeli p < k
 s ← (p + k) div 2
 jeżeli T[s] ≥ x
  wynikiem jest Rek(x, p, s)
 w przeciwnym razie
  wynikiem jest Rek(x, s + 1, k)
w przeciwnym razie
 jeżeli T[p] = x
  wynikiem jest p
 w przeciwnym razie
  wynikiem jest −1

Uwaga: div jest operatorem oznaczającym część całkowitą z dzielenia.Podaj, jakie będą wartości parametrów przekazywanych do funkcji Rek w kolejnych jej wywołaniach dla n = 11, tablicy T = [1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 23, 30, 38] oraz pierwszego wywołania Rek(7, 1, 11).
Hmm... Wygląda na to, że jedyne co musimy zrobić, to prześledzić kolejne wykonania! 🤠 Stwórzmy więc tabelkę, którą wykorzystywaliśmy już wiele razy przy poprzednich zadaniach:
- w pierwszej kolumnie zapiszmy przekazane parametry (x, p i k)
- w następnej pytanie: "czy p jest mniejsze od k?"
- kolejna będzie zawierać wartość zmiennej s, która jest równa "(p + k) div 2" i od razu sprawdzimy, "czy T[s] ≥ x"
- w przedostatniej znajdzie się kolejne pytanie: "czy T[p] = x?"
- w skrajnej zapiszemy wynik funkcji 
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że niektóre kolumny czasem możemy pominąć - wynika to z formy algorytmu: np. wartość zmiennej s będzie nam niepotrzebna, jeśli p ≥ k. 😀
Pamiętajmy, że tak naprawdę to, co wykonujemy wyżej, to zwykłe śledzenie czynności, jakie wykonuje pseudokod. Polecam najpierw spróbować samemu spróbować przejść przez wszystkie fazy, aż do uzyskania wyniku, a dopiero potem zweryfikować to z poniższym rozwiązaniem, bo samym czytaniem też niewiele zdziałamy. 😅


Rozpisaliśmy więc tak naprawdę algorytm w inny sposób, możemy teraz przystąpić do naszej "symulacji wykonania algorytmu". 😎 
Dobrze jest rozpisać sobie to na kartce w formie faktycznej tabeli, ale musimy zadowolić się tutaj tym co mamy. 🙄 

Warto zapisać zawartość z tablicy i w pewien sposób poindeksować ją (pamiętając, że tutaj zaczynamy od jedynki), bo będziemy często z niej korzystać!
T = [1:1, 2:5, 3:8, 4:10, 5:12, 6:14, 7:19, 8:20, 9:23, 10:30, 11:38]
1. x=7, p=1, k=11. p < k, więc s = (1+11) div 2 = 6. T[6]=14, więc T[6] ≥ x. Wynik to Rek(x, p, s)
2. x=7, p=1, k=6. p < k, więc s=(1+6) div 2 = 3. T[3]=8, więc T[3] ≥ x. Wynik to Rek(x, p, s)
3. x=7, p=1, k=3. p < k, więc s=(1+3) div 2 = 2. T[2]=5, więc T[2] < x. Wynik to Rek(x, s+1, k)
4. x=7, p=3, k=3. p = k, więc sprawdzamy, czy T[p] = x. T[3]=8, więc T[3] =/= x. Wynik to -1

Tak oto uzyskaliśmy odpowiedzi do naszego zadania! Są nimi zapisy kolejnych wywołań (np. Rek(x, p, s)), ale nie zapominajmy o uzupełnieniu ich faktycznymi wartościami. 😀 Wartości te zapisaliśmy w następnej linijce: dla 1. wykonania zmienne te wynoszą: x=7, p=1, k=6 i to je musimy przepisać:
1. Rek(7, 1, 6)
2. Rek(7, 1, 3)
3. Rek(7, 3, 3)
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...