Rozwiązanie
Zadanie 1.1 – matura 2019, maj

Zadanie 1.1 (0-5)

Ulubione liczby
Ulubione liczby
Małgosia i Jaś lubią liczby. Małgosia lubi liczby nieparzyste, a Jaś lubi liczby parzyste. Każde z dzieci zapisało po kilka spośród swoich ulubionych liczb na jednej wspólnej kartce. Najpierw Małgosia zapisała wszystkie swoje liczby, a potem Jaś dopisał swoje.Napisz algorytm (w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), który dla danego ciągu liczb zapisanych przez dzieci znajdzie pierwszą liczbę zapisaną przez Jasia. Zakładamy, że każde z dzieci zapisało co najmniej jedną liczbę.
Przy ocenie będzie brana pod uwagę złożoność czasowa Twojego algorytmu. Maksymalną liczbę punktów uzyskasz za algorytm o złożoności lepszej niż liniowa.
Uwaga: W zapisie algorytmu możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), instrukcje porównania, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje, wykorzystujące wyżej wymienione operacje.
Specyfikacja:
Dane:
- n – liczba całkowita większa od 1
- A[1..n] – tablica zawierająca ciąg n liczb zapisanych przez dzieci (najpierw wszystkie liczby nieparzyste, a potem wszystkie liczby parzyste)
Wynik:
- w – pierwsza od lewej parzysta liczba w tablicy A

Przykład:
Dane:
n = 10
A[1..n] {ሼ5, 99, 3, 7, 111, 13, 4, 24, 4, 8}
Wynik:
w = 4
Rozpiszmy sobie jakie dane mamy i co musimy z nimi zrobić:
- otrzymujemy tablicę zawierającą najpierw liczby nieparzyste (zapisane przez Małgosię), a potem parzyste (Jasia)
- należy znaleźć pierwszą liczbę, którą zapisał Jaś (pierwszą liczbę parzystą), a więc potrzebujemy algorytm na wyszukiwanie
- trzeba wykorzystać taki algorytm, którego złożoność jest lepsza niż liniowa, żeby uzyskać maksymalną liczbę punktów (za liniowy otrzymamy 3 z 5 możliwych punktów)

Algorytm liniowy na rozwiązanie tego zadania jest bardzo prosty: tworzymy pętlę, która wykona się n razy. Za każdym wykonaniem sprawdzamy, czy wartość A[i] modulo 2 jest równa 0 (modulo to operacja otrzymywania reszty z dzielenia, np. dla 7 mod 2 = 1, 4 mod 2 = 0, a 10 mod 4 = 2). W ten sposób dowiadujemy się, czy dana liczba jest parzysta: jeśli jest, to zapisał ją Jaś, więc pierwsza otrzymana w ten sposób liczba da nam wynik.
Algorytm ten wygląda tak:
dla i = 1..n:
 jeżeli A[i] mod 2==0:
  w=A[i]
  zakończ wykonywanie pętliBardzo prosty, prawda? 😃
Otrzymamy za niego jednak jedynie 60% możliwych do zdobycia punktów.

Aby otrzymać wszystkie punkty, musimy zastosować jeden z szybszych algorytmów, jak na przykład "wyszukiwanie binarne".
W tym poście tłumaczyliśmy sobie, jak funkcjonuje ten sposób przeszukiwania. Cytując: "Cały myk polega na tym, że tablica jest dostarczona w formie posortowanej (np. 1, 2, 4, 10...), a więc jeśli wybierzemy jakąkolwiek liczbę z tej tablicy i nie będzie ona równała się szukanej, to wiemy, po której stronie jej szukać!
Dla przykładu:
mamy tablicę A w której zapisujemy elementy [3, 5, 8, 9, 11]. Chcemy dowiedzieć się, czy 5. zawiera się w tej liście.
W tym celu poszukamy element środkowy tablicy (zmienna s) - ma on indeks 3 (numerujemy tablice od 1) i pod nim zapisana jest liczba 8. 5 na pewno jest różne od 8. I jest też od niej mniejsze. Dzięki temu, że tablica jest posortowana wiemy, że wystarczy przeszukać resztę liczb, których indeks jest mniejszy od indeksu liczby 8., czyli przeszukujemy teraz tablicę w zakresie [3, 5]!
Drastycznie zmniejszyliśmy liczbę potencjalnych kandydatów, którzy mogliby stanowić szukaną, a więc tym samym algorytm znajdzie ją szybciej! 😎"
Tutaj musimy jednak lekko zmodyfikować ten algorytm: zamiast kryteriów: mniejsze po lewej, większe po prawej, zastosujemy: nieparzyste po lewej, parzyste po prawej! A więc, jeśli napotkamy liczbę nieparzystą, to wiemy, że liczba parzysta może sie znajdować się co najwyżej pod indeksem tej liczby nieparzystej+1, ponieważ po lewej stronie od tego indeksu (włącznie), znajdują się jedynie liczby zapisane przez Małgosię.
Możemy to zapisać w postaci takiego pseudokodu:
przypisz do początkowy_indeks: 1
przypisz do końcowy_indeks: n
dopóki początkowy_indeks < końcowy_indeks wykonuj:
 środek = (początkowy_indeks+końcowy_indeks) dziel całk. przez 2
 jeżeli A[środek] mod 2 == 0:
  przypisz do końcowy_indeks: środek
 w przeciwnym wypadku:
  przypisz do początkowy_indeks: środek+1
przypisz do w: A[początkowy_indeks]To wszystko! Tłumacząc co tu się dzieje po kolei:
a) najpierw tworzymy dwie zmienne: początkowy indeks i końcowy, służą one nam za wskaźniki, gdzie mamy szukać pierwszej (!) parzystej liczby, którą zapisał Jaś
b) tworzymy pętlę, która będzie się wykonywać, dopóki początkowy indeks i końcowy będą się różnić od siebie (gdy będą takie same, oznacza to, że pod tym indeksem znajduje się poszukiwana przez nas liczba)
c) wyznaczamy indeks środkowy tablicy: dzieli on ją na pół, przez co w następnych linijkach możemy sprawdzić, czy dalej mamy kierować się ku prawej czy lewej stronie w poszukiwaniach liczby
d) jeśli liczba pośrodku jest parzysta, to wiemy, że albo może być to pierwsza liczba zapisana przez Jasia, albo jedna z następnych, więc zawężamy naszą dziedzinę do właśnie indeksu tej liczby
e) jeśli jednak jest nieparzysta, to po na pewno możemy wykluczyć wszystkie liczby znajdujące się po lewej stronie od tego indeksu, włącznie z indeksem, bo szukamy liczby parzystej, a nie nieparzystej
f) jeśli zakończy się wykonywanie pętli dopóki, to zarówno początkowy_indeks, jak i końcowy_indeks zawiera pierwszą liczbę zapisaną przez Jasia! zapisujemy więc to do zmiennej w, według polecenia

i w ten właśnie sposób uzyskujemy rozwiązanie! 🥳 Zachęcam do spróbowania napisania tego algorytmu w postaci któregoś z języków programowania, aby lepiej utrwalić wiedzę oraz spróbować rozwiązać ten problem na inne sposoby! (na przykład wykorzystując rekurencję)
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...