Rozwiązanie
Zadanie 6.1 – matura 2015, maj

Zadanie 6.1 (0-2)

Formuła 1
Formuła 1
W następujących plikach zgromadzono dane dotyczące wyścigów samochodowych Formuły 1 z lat 2000–2012. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól.
W pliku Kierowcy.txt każdy wiersz zawiera informacje o kierowcy, rozdzielone średnikami: Id_kierowcy, Nazwisko, Imie, Kraj.
Przykład:
z10;Irvine;Eddie;Irlandia
W pliku Wyscigi.txt są zawarte informacje o rozegranych wyścigach Grand Prix liczonych do klasyfikacji generalnej: Id_wyscigu, Rok, GrandPrix. Sezon jest reprezentowany przez rok (czterocyfrowa liczba), a GrandPrix jest nazwą miejsca, w którym jest rozgrywany wyścig.
Przykład:
w20;2001;Brazylia
W pliku Wyniki.txt każdy wiersz zawiera informacje o punktach zdobytych przez kierowców w poszczególnych wyścigach, rozdzielone średnikami: Id_kierowcy, Punkty, Id_wyscigu.
Przykład:
z42;6;w7
Wykorzystując dane zawarte w plikach Kierowcy.txt, Wyscigi.txt i Wyniki.txt, wykonaj poniższe polecenia, a odpowiedzi poprzedzone numerem oznaczającym podpunkt zapisz w pliku wynik6.txt. Podaj sezon i nazwę wyścigu Grand Prix, w którym Robert Kubica zdobył najwięcej punktów.
SELECT TOP 1 w.rok, w.GrandPrix
FROM Wyscigi AS w INNER JOIN (Kierowcy AS k INNER JOIN Wyniki ON k.Id_kierowcy=Wyniki.Id_kierowcy) ON w.Id_wyscigu=Wyniki.Id_wyscigu
WHERE wyniki.Id_kierowcy="z45"
ORDER BY wyniki.Punkty DESC;

Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...