Rozwiązanie
Zadanie 6.4 – matura 2015, maj

Zadanie 6.4 (0-3)

Formuła 1
Formuła 1
W następujących plikach zgromadzono dane dotyczące wyścigów samochodowych Formuły 1 z lat 2000–2012. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól.
W pliku Kierowcy.txt każdy wiersz zawiera informacje o kierowcy, rozdzielone średnikami: Id_kierowcy, Nazwisko, Imie, Kraj.
Przykład:
z10;Irvine;Eddie;Irlandia
W pliku Wyscigi.txt są zawarte informacje o rozegranych wyścigach Grand Prix liczonych do klasyfikacji generalnej: Id_wyscigu, Rok, GrandPrix. Sezon jest reprezentowany przez rok (czterocyfrowa liczba), a GrandPrix jest nazwą miejsca, w którym jest rozgrywany wyścig.
Przykład:
w20;2001;Brazylia
W pliku Wyniki.txt każdy wiersz zawiera informacje o punktach zdobytych przez kierowców w poszczególnych wyścigach, rozdzielone średnikami: Id_kierowcy, Punkty, Id_wyscigu.
Przykład:
z42;6;w7
Wykorzystując dane zawarte w plikach Kierowcy.txt, Wyscigi.txt i Wyniki.txt, wykonaj poniższe polecenia, a odpowiedzi poprzedzone numerem oznaczającym podpunkt zapisz w pliku wynik6.txt. Dla każdego kraju, którego reprezentanci zdobywali punkty w sezonie 2012, podaj liczbę tych reprezentantów.
SELECT Kraj, Kierowcy.id_kierowcy
FROM Wyscigi INNER JOIN (Kierowcy INNER JOIN Wyniki ON Kierowcy.Id_kierowcy=Wyniki.Id_kierowcy) ON Wyscigi.Id_wyscigu=Wyniki.Id_wyscigu
WHERE Rok=2012
GROUP BY Kraj, Kierowcy.id_kierowcy;

Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...