Rozwiązanie
Zadanie 6.1 – matura 2019, maj

Zadanie 6.1 (0-1)

Podaj listę wszystkich nazw perfum, których jednym ze składników jest „absolut jasminu”
SELECT Perfumy.nazwa_p
FROM Perfumy INNER JOIN Sklad ON Perfumy.id_perfum = Sklad.id_perfum
WHERE Sklad.nazwa_skladnika="absolut jasminu";

Pobierz rozwiązanie
Wytłumaczenie pojawi się niebawem.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...