Rozwiązanie
Zadanie 6.2 – matura 2019, maj

Podaj listę wszystkich nazw perfum, których jednym ze składników jest „absolut jasminu”
SELECT rodzina_zapachow, cena, nazwa_p
FROM Perfumy
WHERE rodzina_zapachow & cena IN
(SELECT rodzina_zapachow & MIN(cena) AS 'cena minimalna'
FROM Perfumy
GROUP BY rodzina_zapachow);

Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...