Rozwiązanie
Zadanie 6.3 – matura 2019, maj

Podaj listę różnych rodzin zapachów. Dla każdej rodziny podaj jej nazwę, cenę najtańszych perfum z tej rodziny i ich nazwę
SELECT DISTINCT Marki.nazwa_m
FROM Perfumy INNER JOIN Marki ON Marki.id_marki=Perfumy.id_marki
WHERE Perfumy.id_marki Not In (SELECT Perfumy.id_marki FROM Sklad INNER JOIN Perfumy ON Perfumy.id_perfum = Sklad.id_perfum WHERE Sklad.nazwa_skladnika LIKE "*paczula*")
ORDER BY Marki.nazwa_m;

Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...