Rozwiązanie
Zadanie 6.4 – matura 2019, maj

Zadanie 6.4 (0-3)

Ceny wszystkich perfum marki Mou De Rosine z rodziny o nazwie „orientalno-drzewna” zostały obniżone o 15%. Podaj listę zawierającą wszystkie nazwy takich perfum i ich ceny po obniżce. Listę posortuj niemalejąco według ceny.
SELECT nazwa_p AS Nazwa, cena*0.85 AS Cena_promocyjna
FROM Perfumy AS p INNER JOIN Marki AS m ON p.id_marki=m.id_marki
WHERE nazwa_m="Mou De Rosine" And rodzina_zapachow="orientalno-drzewna"
ORDER BY Cena;

Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...