Rozwiązanie
Zadanie 6.5 – matura 2019, maj

Istnieją marki, których wszystkie perfumy należą do tylko jednej rodziny zapachów. Podaj listę wszystkich nazw takich marek. Lista powinna zawierać nazwy marek i nazwy odpowiednich rodzin zapachów.
SELECT DISTINCT Marki.nazwa_m, Perfumy.rodzina_zapachow
FROM Perfumy INNER JOIN Marki ON Perfumy.id_marki=Marki.id_marki
WHERE Perfumy.id_marki IN (SELECT id_marki FROM (SELECT DISTINCT id_marki, rodzina_zapachow FROM Perfumy) GROUP BY id_marki HAVING COUNT(Rodzina_zapachow) = 1);

Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...