Dla nauczycieli

Próbny egzamin maturalny z informatyki odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87 (Kampus Morasko). Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Harmonogram wydarzenia

Próbny egzamin maturalny Warsztaty dla nauczycieli
09:30
Powitanie uczestników i ich opiekunów
Aula A
10:00-11:00
Egzamin teoretyczny
Aula A
10:00-11:00
mgr Grzegorz Telman
Algorytmy tworzenia wyrażenia ONP i jego obliczania jako przykład zastosowania stosu w C++
Przerwa i poczęstunek
11:30-11:45
Przygotowanie do części praktycznej
Laboratoria komputerowe
11:30-12:15
dr inż. Szymon Wąsik
Przewodniczący Komitetu Okręgowego OI w Poznaniu
Jak przygotować ucznia do startu w Olimpiadzie Informatycznej?
11:45-14:15
Egzamin praktyczny
Laboratoria komputerowe
12:20-13:10
mgr inż. Jan Badura
Implementacja dynamicznych struktur danych na przykładzie grafów
13:20-14:00
mgr inż. Karolina Kawczyn
Panel dyskusyjny: zestaw zadań maturalnych
14:20
Podziękowania i pożegnanie
Aula A

* Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie opublikowany w nadchodzącym czasie

Jak zarejestrować się na wydarzenia?

Rejestracji na wydarzenie może dokonać nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z informatyki od 6 do 17 listopada 2017 r. Odbywa się ona za pośrednictwem systemu rejestracji na wydarzenia organizowane przez Poznańską Fundację Matematyczną (wymagane jest założenie konta).

Uwaga. Zgłoszenie uczniów na egzamin oznacza jednoczesne zgłoszenie nauczyciela do udziału w warsztatach. Jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie 12 uczniów.

Mam pytania. Do kogo napisać?

Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji jest:

Bartłomiej Przybylski
Wydział Matematyki i Informatyki UAM
e-mail: bap@amu.edu.pl
telefon: 61 829 5330