O projekcie

W 2014 roku w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsze edycja Informatury.  Wówczas do próbnego egzaminu maturalnego na uniwersyteckim kampusie Morasko przystąpiło ponad 70 uczniów z poznańskich i podpoznańskich szkół, a w warsztatach dla nauczycieli, które odbywały się równolegle, wzięło udział kilkunastu doświadczonych dydaktyków informatyki.

Dwa lata od pierwszej edycji Informatura wróciła na poznańską mapę wydarzeń edukacyjnych. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Miasta Poznania przez Poznańską Fundację MatematycznąInformatura stała się częścią projektu „Potęga matematyki” i może znów służy uczniom i nauczycielom.

W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji wydarzenia, które zostało zaplanowane na 8 grudnia 2017 r.

O co chodzi?

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z informatyki w szkołach jest zadaniem trudnym. Przygotowanie pracowni komputerowych i zadań, z którymi uczniowie jeszcze się nie spotkali, wymaga dużego nakładu pracy. W ramach projektu Informatura przeprowadzamy pełen, zgodny z nową podstawą programową, próbny egzamin maturalny z informatyki z wykorzystaniem infrastruktury Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Zadania, ułożone przez doświadczonych egzaminatorów maturalnych, doskonale odzwierciedlają poziom majowej matury.

Jak się zapisać?

Rejestracji grupy uczniów na to wydarzenie może dokonać nauczyciel uczący informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji i harmonogramu wydarzeń znajdują się na tej stronie.