Rozwiązane zadania
temat: dominanta

Matura 2020, próbna

zadanie 2.1
Ile maksymalnie różnych mód (dominant) może mieć 10 elementowy zestaw danych? Podaj przykład 10 elementowego zestawu danych z dokładnie trzema różnymi modami....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 2.2
W wybranej przez siebie notacji (w postaci pseudokodu, listy kroków, lub języka programowania) napisz algorytm zgodny z poniższą specyfikacją:
Dane:
  n – dodatnia liczba całkowita większa niż 2
  T[1..n] – tablica n liczb całkowitych, w której występuje dokładnie jedna moda
Wynik:
  m – moda zestawu liczb zapisanego w tablicy T
Uwaga: w zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), odwoływanie się do pojedynczych elementów tablicy, porównywanie liczb, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje....
Czytaj dalej...