Rozwiązane zadania
temat: funkcje agregujące

Matura 2021, próbna

zadanie 5.3
Podaj liczbę połączeń oraz łączny czas ich trwania (w zaokrągleniu w górę do pełnych minut) dla numerów stacjonarnych rozpoczynających się od 12....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.1
Podaj imię, nazwisko i czas zawodnika, który uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich  wyników osiągniętych przez zawodników. Jest tylko jeden taki zawodnik....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.2
Podaj imię, nazwisko i czas zawodnika, który uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich wyników osiągniętych przez zawodników. Jest tylko jeden taki zawodnik....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.3
Podaj imiona i nazwiska najmłodszych uczestników wyścigu w kolejnych latach. 
Do obliczeń wykorzystaj rocznikowy wiek zawodnika, tj. liczbę lat, którą zawodnik ukończył  w roku zawodów.
Przykład: w wyścigu w 2015 roku każdy z zawodników urodzonych w 1990 roku ma 25 lat....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.4
W którym roku nie ukończyła wyścigu największa grupa zawodników? Podaj rok oraz liczbę zawodników, którzy nie ukończyli wyścigu (jest tylko jeden taki rok)....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.5
W jednej grupie mogą startować zawodnicy, którzy pochodzą z różnych państw. Bywa też tak, że zawodnicy jednej grupy pochodzą z tego samego kraju.
Utwórz zestawienie zawierające dla każdego roku liczbę takich grup, w których wszyscy  zawodnicy byli obywatelami jednego kraju.
Podaj rok, w którym grup z wszystkimi zawodnikami z jednego kraju było najwięcej, oraz podaj  nazwy tych grup. Jest tylko jeden taki rok....
Czytaj dalej...

Matura 2021, próbna

zadanie 6.6
Czasami zawodnicy zmieniają obywatelstwo i reprezentują wtedy inny kraj. Podaj imiona  i nazwiska zawodników, którzy zmieniali obywatelstwo, oraz nazwy państw, które reprezentowali....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 5.1
Utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy.
Posortuj zestawienie nierosnąco według liczby języków....
Czytaj dalej...
Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie....
Czytaj dalej...
Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej czterech kontynentach.
Uwaga: dla uproszczenia przyjmujemy, że państwo leży na tym kontynencie, na którym znajduje się jego stolica....
Czytaj dalej...
Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk („Ameryka Polnocna” i „Ameryka Poludniowa”), a które nie należą do rodziny
indoeuropejskiej („indoeuropejska”). Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników w obu Amerykach łącznie....
Czytaj dalej...
Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest urzędowym językiem w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem....
Czytaj dalej...
Istnieją marki, których wszystkie perfumy należą do tylko jednej rodziny zapachów. Podaj listę wszystkich nazw takich marek. Lista powinna zawierać nazwy marek i nazwy odpowiednich rodzin zapachów....
Czytaj dalej...
Po wykonaniu podanego zapytania SQL do pewnej bazy danych wyniki będą zawsze uporządkowane niemalejąco według pola nazwa.
1. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY wartosc, nazwa [P/F]
2. SELECT nazwa, wartosc FROM dane ORDER BY nazwa [P/F]
3. SELECT nazwa, sum(wartosc) FROM dane GROUP BY nazwa [P/F]
4. SELECT nazwa, sum(wartosc) FROM dane GROUP BY nazwa ORDER BY nazwa [P/F]...
Czytaj dalej...
Rozważ następujące zapytanie SQL do pewnej bazy danych:
SELECT pesel, COUNT(*)
FROM samochody
WHERE pesel NOT IN (SELECT pesel FROM dokumenty_zastrzezone)
GROUP BY pesel HAVING COUNT(*) > 1...
Czytaj dalej...

Matura 2016, maj

zadanie 5.3
W numerze PESEL zawarta jest informacja o płci osoby. Jeżeli przedostatnia cyfra numeru jest parzysta, to PESEL należy do kobiety, jeśli nieparzysta, to do mężczyzny.
Podaj liczbę kobiet i liczbę mężczyzn wśród studentów....
Czytaj dalej...
Biblioteka planuje wprowadzenie zakazu wypożyczania kilku egzemplarzy tego samego tytułu podręcznika studentom mieszkającym w jednym pokoju. Gdy ta zasada będzie obowiązywać, w żadnym pokoju nie powtórzy się żaden tytuł podręcznika.
Podaj, ile byłoby wypożyczonych podręczników, gdyby takie ograniczenie już funkcjonowało....
Czytaj dalej...
Klasyfikacja generalna w danym sezonie jest tworzona na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kierowców w wyścigach rozegranych w tym sezonie. Utwórz zestawienie zawierające nazwiska i imiona kierowców – zwycięzców klasyfikacji generalnej w sezonach 2000, 2006 i 2012 wraz z liczbami punktów przez nich uzyskanymi....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 3.1
W tabeli T zapisano wiele rekordów danych zawierających informacje o zawodnikach. Pola rekordu to: id, nazwisko, imie, plec, wzrost, numer_startowy, punkty, id_klubu. Polecenie SQL obliczające średnią punktów zawodników z klubu o id_klubu równym liczbie 100, może mieć postać:
1. select count(punkty) as srednia from T where id_klubu=100; [P/F]
2. select avg(punkty) as srednia from T where id=100; [P/F]
3. select sum(punkty) from T where id_klubu=100; [P/F]
4. select avg(punkty) from T where id_klubu=100; [P/F]...
Czytaj dalej...