Rozwiązane zadania
temat: różne

Matura 2017, maj

zadanie 3.3
Pewien oszust chce rozesłać wiadomość, podszywając się pod Jana Kowalskiego, ale nie zdołał
wykraść żadnych należących do Jana haseł ani innych prywatnych informacji. Posiada jednak
klucz publiczny Jana Kowalskiego, który ten udostępnił w sieci, a także znaleziony w internecie
adres e-mail Jana. Może zatem
1. założyć konto „Jan Kowalski” w serwisie społecznościowym i stamtąd rozsyłać wiadomości. [P/F]
2. na podstawie klucza publicznego Jana Kowalskiego szybko wygenerować jego podpis cyfrowy. [P/F]
3. na podstawie klucza publicznego Jana Kowalskiego szybko obliczyć jego klucz prywatny. [P/F]
4. rozsyłać listy elektroniczne, które w nagłówku „Od:” będą miały adres e-mail Jana Kowalskiego. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 2.1
Ile maksymalnie różnych mód (dominant) może mieć 10 elementowy zestaw danych? Podaj przykład 10 elementowego zestawu danych z dokładnie trzema różnymi modami....
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 3.1
Na pewnym serwerze WWW znajduje się strona napisana w języku PHP, a jej kod zawiera fragmenty w języku JavaScript. Pewien komputer-klient pobrał i wyświetlił tę stronę.
Wiadomo, że:
1. kod PHP jest wykonywany przez komputer – serwer. [P/F]
2. kod JavaScript jest wykonywany przez komputer – klient. [P/F]
3. podczas wykonywania kodu PHP zawsze pobierane są dane od klienta. [P/F]
4. podczas wykonywania kodu JavaScript mogą być pobierane dodatkowe dane zarówno od klienta, jak i od serwera. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 3.2
1. Plakat do druku lepiej przygotować w modelu barw RGB niż CMYK. [P/F]
2. Kolor żółty jest kolorem podstawowym w modelu RGB. [P/F]
3. W wyniku nałożenia się składowych Yellow i Magenta w modelu CMYK otrzymamy kolor czerwony. [P/F]
4. W modelu barw CMYK litera C pochodzi od angielskiego słowa contrast. [P/F]...
Czytaj dalej...

Matura 2018, maj

zadanie 3.3
Wskaż zdania prawdziwe dla języka SQL.
1. W wynikach zapytania postaci SELECT (...) ORDER BY (...) zawsze dostajemy rekordy uporządkowane ściśle rosnąco według wskazanego pola. [P/F]
2. Zapytanie UPDATE może zmienić wartości pól w bazie danych. [P/F]
3. Zapytanie postaci SELECT * FROM tabela1 WHERE pole LIKE (...) może w pewnych warunkach dać wszystkie rekordy z tabeli tabela1. [P/F]
4. Wynik zapytania SELECT * FROM tabela1 JOIN tabela2 ON tabela1.pole = tabela2.pole może być pusty przy niepustych tabelach tabela1 oraz tabela2. [P/F]...
Czytaj dalej...