Rozwiązane zadania
temat: symulacja

Matura 2021, próbna

zadanie 5.4
Rachunek telefoniczny zawiera informacje dotyczące kosztów połączeń wykonywanych 
na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne.
Połączenia krajowe na numery stacjonarne i komórkowe są rozliczane według następujących 
zasad:
- pierwsze 800 minut (połączeń stacjonarnych i komórkowych łącznie) jest wliczone  w abonamencie, który kosztuje 50 zł,
- kolejne minuty (po wyczerpaniu limitu minut z abonamentu) są rozliczane w pakietach po  100 minut: za każdy rozpoczęty pakiet 100 minut połączeń na telefony stacjonarne płaci się  5 zł, a każdy rozpoczęty pakiet 100 minut na telefony komórkowe płaci się 6 zł. 
Rozmowy zagraniczne opłacane są niezależnie i kosztują 1 zł za każdą rozpoczętą minutę  rozmowy – czyli jeśli rozmowa trwa 2:02, płaci się za 3 minuty (3 zł). 
Podaj ogólną kwotę rachunku telefonicznego wraz z wyszczególnieniem osobno abonamentu  i kosztów połączeń na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne....
Czytaj dalej...

Matura 2020, maj

zadanie 6.5
Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę.
a) Przyjmij, że kapitan przed pierwszym rejsem miał w kasie 500 000 talarów, a następnie:
• oblicz, ile talarów miał 18 grudnia 2018 roku po zakończeniu wszystkich transakcji
• znajdź dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy – podaj ten dzień oraz stan kasy kapitana tego dnia.
b) Podaj, ile minimum talarów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem, aby mógł wykonać wszystkie transakcje, tzn. zapłacić za każdy załadunek, każdego dnia....
Czytaj dalej...

Matura 2019, maj

zadanie 5.4
Profesor George Nubis przedstawił teorię, według której chmury określonej wielkości i kategorii rozwijają się w następujący sposób:
• jeśli w danym dniu nie ma chmur, nazajutrz na pewno pojawią się chmury o wielkości 1,
• chmury po trzech dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5,
• chmury o wielkości 5 zanikają wtedy, gdy spadnie w ciągu dnia co najmniej 20 mm deszczu, a wówczas następny dzień jest bezchmurny,
• powstanie chmur kategorii C lub S zależy od temperatury powietrza w dniu ich tworzenia się. Jeśli temperatura w dniu pojawienia się chmur jest nie mniejsza niż 10 stopni, to powstają chmury kategorii C (o wielkości 1), w przeciwnym wypadku – chmury kategorii S (o wielkości 1).
Uwaga: Przez pierwszych 20 dni teoria zgodziła się dokładnie z obserwacjami. Użyj tej informacji, aby sprawdzić swoje obliczenia.
Załóż, że chmury rozwijałyby się przez cały czas (500 dni) według teorii profesora i że dzień pierwszy był bezchmurny (wielkość chmur 0), a następnie:
a) podaj liczbę dni (spośród wszystkich 500) z chmurami wielkości 0, 1, 2, 3, 4 i 5 – dla każdej wielkości oddzielnie (przyjmij, że wielkość opadu w danym dniu jest taka, jaką zapisano w pliku z danymi),
b) dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą wielkości chmur potwierdzały odczyty z kamery,
c) dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą kategorii chmur potwierdzały odczyty z kamery....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.2
Utwórz wykres liniowy przedstawiający kształtowanie się ilości wody w zbiorniku w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. 
Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, opis osi). Przyjmij jako stan zbiornika każdego dnia wartość z godziny 21.00 po podlaniu roślin....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.3
Zrób zestawienie miesięczne (w okresie kwiecień – wrzesień 2015 roku) kosztów dolewanej wody z wodociągu. Weź pod uwagę, że cena 1 m3 (1000 litrów) jest równa 11,74 zł. Opłaty są realizowane miesięcznie i dotyczą pełnych m3 (po zaokrągleniu w górę)....
Czytaj dalej...

Matura 2019, czerwiec

zadanie 5.4
Podaj liczby dni, w których:
– temperatura powietrza nie przekraczała 15°C,
– temperatura przekraczała 15°C, a jednocześnie opady dobowe nie przekraczały 0,6 l/m2,
– temperatura przekraczała 15°C i jednocześnie opady dobowe przekraczały 0,6 l/m2....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.2
Utwórz wykres liniowy przedstawiający kształtowanie się ilości wody w zbiorniku w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku. 
Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, opis osi). Przyjmij jako stan zbiornika każdego dnia wartość z godziny 21.00 po podlaniu roślin....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.3
Zrób zestawienie miesięczne (w okresie kwiecień – wrzesień 2015 roku) kosztów dolewanej wody z wodociągu. Weź pod uwagę, że cena 1 m3 (1000 litrów) jest równa 11,74 zł. Opłaty są realizowane miesięcznie i dotyczą pełnych m3 (po zaokrągleniu w górę)....
Czytaj dalej...

Matura 2020, próbna

zadanie 5.4
Podaj liczby dni, w których:
– temperatura powietrza nie przekraczała 15°C,
– temperatura przekraczała 15°C, a jednocześnie opady dobowe nie przekraczały 0,6 l/m2,
– temperatura przekraczała 15°C i jednocześnie opady dobowe przekraczały 0,6 l/m2....
Czytaj dalej...