Rozwiązanie
Zadanie 2.2 – matura 2020, próbna

Zadanie 2.2 (0-5)

Moda
Moda
Moda (dominanta) zestawu danych to element, który występuje w tym zestawie najczęściej. Np. dla zestawu danych 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 100, 67 liczba 2 jest modą tego zestawu. W zestawie danych 2, 3, -4, 2, 3, -5, 2, 3 są dwie mody: 2 i 3.
Jeśli wszystkie elementy zestawu występują w nim z taką samą liczebnością, to przyjmujemy, że taki zestaw nie ma mody. Np. w zestawie danych 4, 4, 2, 3, 2, 3 nie ma mody.W wybranej przez siebie notacji (w postaci pseudokodu, listy kroków, lub języka programowania) napisz algorytm zgodny z poniższą specyfikacją:
Dane:
 n – dodatnia liczba całkowita większa niż 2
 T[1..n] – tablica n liczb całkowitych, w której występuje dokładnie jedna moda
Wynik:
 m – moda zestawu liczb zapisanego w tablicy T
Uwaga: w zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), odwoływanie się do pojedynczych elementów tablicy, porównywanie liczb, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje.
Tak jak przy okazji poprzednich algorytmów, proponuję zapis w pseudokodzie bądź liście kroków: wykorzystując te metody, zmniejszamy szanse na popełnienie jakiegoś głupiego błędu (np. brak średnika na końcu w C++). 😜

Okej, wypiszmy rzeczy, które są ważne przy realizacji zadania:
- wiemy, że jest tylko jedna moda
- moda to wartość, która występuje najczęściej
- liczby zapisane są w tablicy indeksowanej od 1 do n
do czego nas to prowadzi? Będziemy musieli policzyć, ile razy każda liczba powtórzyła się w tablicy i wybrać liczbę, która najczęście występowała. 🤠
Możemy rozwiązać to na kilka sposobów, np.:
a) tworzymy dwie tablice Liczby i Wyst[ąpienia]: w pierwszej zapisujemy liczbę, a w drugiej pod tym samym indeksem zapisujemy ilość wystąpień tej liczby; w pętli "powtarzaj dla i=1..n" porównujemy element T[i] z każdym elementem tablicy Liczby i jeśli taki element się tam znajduje, to bierzemy indeks z tablicy Liczby i dodajemy 1 pod ten indeks w tablicy Wyst. Jeśli jednak nie znajduje się w Liczby taka wartość, to dopisujemy ją i to samo robimy w tablicy Wyst, zapisując pod ten indeks 1. Po ukończeniu tego procesu wybieramy najwyższą liczbę w tablicy Wyst i pod tym indeksem w tablicy Liczby znajduje się nasza moda. 🥳
Taki algorytm w pseudokodzie wygląda tak: 
Liczby=[]
Wyst=[]
il=0
powtarzaj dla i=1..n:
 znaleziono = Fałsz
 powtarzaj dla j=1..il:
  jeśli T[i] == Liczby[j]:
   Wyst[j] = Wyst[j] + 1
   znaleziono = Prawda
 jeśli nie znaleziono:
  il = il + 1
  Liczby[il] = T[i]
  Wyst[il] = 1
maks = 0
powtarzaj dla i=1..il:
 jeżeli Wyst[i] > Wyst[maks]:
  maks = i
m = Liczby[maks]
b) druga opcja jest podobna do powyższej, z tą różnicą, że nie tworzymy tabel, a robimy wszystko "w locie". Najpierw zadeklarujemy dwie zmienne: maxL[iczba wystąpień] i maxW[artość]. Następnie - podobnie jak poprzednio - zastosujemy pętlę "powtarzaj dla i=1..n", w której zainicjujemy tymczasowe zmienne: l[iczba wystąpień]=0 i w[artość]=T[i]. Teraz wprowadzimy kolejną, taką samą pętlę, w której znajdziemy naszą liczbę wystąpień. Po tej pętli jedyne co musimy jeszcze zrobić, to sprawdzić czy L jest większe od maxL i jeśli tak, to przypisujemy do maxL wartość l, a do maxW wartość w. Po zakończeniu wykonywania pętli mamy naszą modę w postaci maxW 🥰
Pseudokod wygląda tak:
maxW, maxL
powtarzaj dla i=1..n:
 w = T[i]
 l = 0
 powtarzaj dla j=1..n:
  jeśli w==T[j]:
   l = l+1
 jeśli l > maxL:
  maxW = w
  maxL = l
m = maxLJak widać, istnieje wiele sposobów rozwiązania danego zadania. Jestem pewien, że można zapisać ten algorytm jeszcze na przynajmniej kilka innych sposobów, a ogranicza was jedynie wyobraźnia! 😎
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...