Rozwiązanie
Zadanie 2.2 – matura 2018, maj

Krajobraz
W pewnym paśmie górskim znajduje się n szczytów, które będziemy przedstawiać jako punkty
w układzie kartezjańskim na płaszczyźnie. Wszystkie punkty leżą powyżej osi OX, tzn. druga
współrzędna (y) każdego punktu jest dodatnia.
W punkcie (0,0) stoi obserwator. Jeśli dwa szczyty A i B mają współrzędne (xA, yA) oraz
(xB, yB), to mówimy, że:
• szczyt A jest dla obserwatora widoczny na lewo od B, jeśli xA/yA < xB/yB;
• szczyt B jest widoczny na lewo od A, jeśli xA/yA > xB/yB.
Wiemy, że żadne dwa szczyty nie leżą w jednej linii z obserwatorem, a zatem dla obserwatora
te szczyty nie zasłaniają się nawzajem. Ilustrację przykładowego położenia szczytów można
zobaczyć na poniższym rysunku:

(układ kartezjański od lewej do prawej)
D(-2,2), A(1,3), B(3,4), C(2,1)

W tym przykładzie, patrząc od lewej do prawej strony, obserwator widzi kolejno szczyt D,
szczyt A, szczyt B i szczyt C.
Współrzędne szczytów dane są w dwóch tablicach X[1..n] oraz Y[1..n] – szczyt numer i ma
współrzędne (X[i], Y[i]). Napisz algorytm (w pseudokodzie lub wybranym języku programowania), który przestawi elementy tablic X i Y tak, aby szczyty były uporządkowane w kolejności, w której obserwator widzi je od lewej do prawej strony. 
Aby otrzymać maksymalną ocenę, Twój algorytm powinien mieć złożoność czasową kwadratową lub mniejszą. 

Algorytm może używać wyłącznie instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych, operatorów logicznych, porównań i przypisań do zmiennych. Zabronione jest używanie funkcji bibliotecznych dostępnych w językach programowania.
Specyfikacja:
Dane:
 n – liczba całkowita dodatnia
 X[1..n] – tablica liczb całkowitych
 Y[1..n] – tablica liczb całkowitych dodatnich
Para (X[i], Y[i]) to współrzędne jednego szczytu, i = 1, 2, …, n.
Żadne dwa szczyty nie leżą w jednej linii z obserwatorem.
Wynik:
 X[1..n], Y[1..n] – tablice zawierające współrzędne danych szczytów, uporządkowanych w kolejności, w której obserwator widzi je od lewej do prawej strony.
Podsumujmy co należy zrobić:
- obliczamy stosunek współrzędnych podanego szczytu, który informuje, w jakiej kolejności będziemy widzieli szczyty (mówiliśmy o tym w poprzednim zadaniu)
- porównamy ją z innymi szczytami, żeby dowiedzieć się, po której stronie widzimy ten szczyt
- przestawimy elementy tablic X i Y, jeśli ich aktualna pozycja jest błędna

Okazuje się, że chodzi w tym zadaniu tak naprawdę o sprawdzenie naszej wiedzy z sortowania. 😎

Pada tu dodatkowo stwierdzenie "złożoności czasowej". Można o niej przeczytać w tym poście.
W skrócie: oznacza ona ilość operacji, które musimy wykonać, w porównaniu do danych wejściowych, oznaczonych symbolem n. Złożoność kwadratowa oznacza, że ilość operacji wykonanych będzie równa n^2, czyli dla n=10 możemy wykonać 100 operacji, więc dla maksymalnej liczby punktów powinniśmy wykonać maksymalnie 100 operacji 😉 Nie musimy jednak liczyć dokładnie, ile operacji będzie wykonywać nasz algorytm 😌 Wystarczą szacunki: najbardziej "obliczeniochłonne" są pętle - pętla dla n razy wykona się... n razy! jeśli jednak zagnieździmy pętlę w pętli, da nam to n*n, czyli n^2, co stanowi limit złożoności - możemy więc stworzyć co najwyżej zagnieżdżoną pętlę.

Do rozwiązania tego zadania możemy wykorzystać każdy algorytm sortujący, którego złożoność jest mniejsza niż n^2. Mamy więc ze standardowych (szkolnych) do wyboru: sortowanie bąbelkowe, przez wybór czy przez wstawianie. 
My dzisiaj zajmiemy się bąbelkowym, do innych zapewne wrócimy przy następnych zadaniach, ale jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, spójrz np. tutaj.

Okej, na czym więc polega sortowanie bąbelkowe? 🤔
Chodzi tu o porównywanie ze sobą kolejnych par elementów i zamianie ich kolejności, jeśli jeden nie spełnia warunku (np. pierwszy jest większy od drugiego, a mamy posortować rosnąco). Po sprawdzeniu tej pary, przechodzimy do następnej i tak aż do końca tablicy.
Trzeba jednak pamiętać, że jeden przebieg pętli nie wystarczy, aby posortować tablicę. 
Weźmy przykład: tablica n=[5, 3, 6, 1], którą chcemy posortować rosnąco.
Kolejne etapy sortowania wyglądają tak:
1. 5 > 3? TAK, więc zamieniamy: [3, 5, 6, 1]
2. 5 > 6? NIE, więc zostawiamy: [3, 5, 6, 1]
3. 6 > 1? TAK, więc zamieniamy: [3, 5, 1, 6]

Jak widać, nasza tablica ciągle nie jest posortowana. Aby do tego doszło, musimy powyższe kroki powtarzać, tyle razy, ile wynosi n-1 (chodzi o to, że tyle wykonań pętli jest potrzebne, żeby przesunąć skrajny element tablicy (np. ostatni) do pierwszego (zakładając, że ma on tam się znaleźć - tak jak w naszym przykładzie). Dla powyższej tablicy musielibyśmy wykonać te kroki 3 razy 😉 
Zapiszmy to wszystko w pseudokodzie:
powtarzaj n-1 razy:
 dla i=1, 2.. do n-1:
  jeśli n[i] < n[i+1]:
   n[i], n[i+1] = n[i+1], n[i] // zamiana
To co zapisaliśmy wyżej jest tak naprawdę kluczem do rozwiązania naszej zagadki ze szczytami 😃
Wystarczy, że podstawimy odpowiednie dane i uzyskamy odpowiedź! Musimy przecież zrobić to samo, tylko że dla tablicy X i Y. Do dzieła!
powtarzaj n-1 razy:
 dla i=1, 2.. do n-1:
  poz_1 = X[i]/Y[i]
  poz_2 = X[i+1]/Y[i+1]
  jeśli poz_1 > poz_2:
   X[i], X[i+1] = X[i+1], X[i]
   Y[i], Y[i+1] = Y[i+1], Y[i]
Voilà! tak oto wygląda nasz ukończony algorytm. 🤯
poz_1 i poz_2 oznaczają pozycje, im mniejsza tym bardziej na lewo widzimy szczyt.
Mamy posortować od szczytów najbardziej na lewo, do tych najbardziej na prawo: dlatego też sprawdzamy, czy poz_1 > poz_2. Jeśli poz_1 jest większy - trzeba zamienić.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...