Rozwiązanie
Zadanie 6.3 – matura 2019, maj

Zadanie 6.3 (0-3)

Perfumeria DlaWas
Perfumeria DlaWas
W plikach: marki.txt, perfumy.txt, sklad.txt opisana jest oferta perfumerii „DlaWas”. W perfumerii dostępne są perfumy różnych marek. Perfumy składają się z kilku składników. Zestaw składników decyduje, do jakiej rodziny zapachów należą perfumy.
Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakiem tabulacji.
W pliku marki.txt każdy wiersz zawiera informacje o markach firm produkujących perfumy:
id_marki – identyfikator marki
nazwa_m – nazwa marki
Przykład:
id_marki nazwa_m
m_1 Mou De Rosine
m_2 Mou&Bob
W pliku perfumy.txt każdy wiersz zawiera informacje o perfumach:
id_perfum – identyfikator perfum
nazwa_p – nazwa perfum
id_marki – identyfikator marki tych perfum
rodzina_zapachow – nazwa rodziny zapachów, do której należą perfumy
cena – cena perfum
Przykład:
id_perfum nazwa_p id_marki rodzina_zapachow cena
p_1 Ythde m_1 orientalna 241
p_2 Ythsas m_1 kwiatowa 738
W pliku sklad.txt kolejne wiersze zawierają informacje o składzie perfum:
id_perfum – identyfikator perfum
nazwa_skladnika – nazwa składnika
Przykład:
id_perfum nazwa_skladnika
p_1 chryzantema
p_1 kwiat irysa
Za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do poniższych zadań.
Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.Podaj listę różnych rodzin zapachów. Dla każdej rodziny podaj jej nazwę, cenę najtańszych perfum z tej rodziny i ich nazwę
SELECT DISTINCT Marki.nazwa_m
FROM Perfumy INNER JOIN Marki ON Marki.id_marki=Perfumy.id_marki
WHERE Perfumy.id_marki Not In (SELECT Perfumy.id_marki FROM Sklad INNER JOIN Perfumy ON Perfumy.id_perfum = Sklad.id_perfum WHERE Sklad.nazwa_skladnika LIKE "*paczula*")
ORDER BY Marki.nazwa_m;

Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...