Rozwiązanie
Zadanie 5.3 – matura 2016, maj

Zadanie 5.3 (0-2)

Biblioteka podręczników
Biblioteka podręczników
Z biblioteki podręczników, wypożyczanych na cały rok akademicki, mogą korzystać studenci z miasteczka akademickiego i spoza miasteczka. Każdy student może wypożyczyć wiele różnych książek. W miasteczku studenci mieszkają w pokojach po kilka osób w jednym.
Dane są trzy pliki: studenci.txt, meldunek.txt oraz wypozyczenia.txt, w których zapisano informacje o aktualnie wypożyczonych książkach przez studentów.
Każdy plik ma wiersz nagłówkowy. Dane rozdzielono znakiem tabulacji. Wszystkie dane tekstowe w plikach mają długości nieprzekraczające 60 znaków.
W pliku studenci.txt zapisano dane studentów – jeden student w wierszu. Imiona i nazwiska mogą się powtarzać. W każdym wierszu znajdują się odpowiednio: numer PESEL, nazwisko, imię.
Fragment pliku studenci.txt:
pesel nazwisko imie
92051048757 BAJOREK JAKUB
92051861424 SLOTARZ MARIANNA
Plik meldunek.txt zawiera przypisania studentów z miasteczka akademickiego do wynajętych pokoi. W każdym wierszu znajdują się odpowiednio: numer PESEL studenta oraz identyfikator pokoju.
Fragment pliku meldunek.txt:
pesel id_pok
92051048757 8
92051861424 32
W pliku wypozyczenia.txt zawarto informacje o wypożyczonych podręcznikach. W każdym wierszu zapisano: liczbę porządkową wypożyczenia, numer PESEL wypożyczającego oraz tytuł wypożyczonego podręcznika.
Fragment pliku wypozyczenia.txt:
lp pesel tytul
1 92061083359 FIZYKA TECHNICZNA I
2 94103033254 PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLEROW I
Wykorzystując dane zawarte w powyższych plikach i dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj zadania. Odpowiedzi zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego wyniki_5.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania. W numerze PESEL zawarta jest informacja o płci osoby. Jeżeli przedostatnia cyfra numeru jest parzysta, to PESEL należy do kobiety, jeśli nieparzysta, to do mężczyzny.
Podaj liczbę kobiet i liczbę mężczyzn wśród studentów.
Funkcja IIF jest używana w celu określenia czy warunek wyrażenia jest spełniony, czy nie. Jeśli warunek wyrażenia jest spełniony, funkcja IIf zwraca jedną wartość, a jeśli nie jest spełniony, funkcja IIf zwraca inną wartość:
IIF ( wyrażenie , jeśli prawda , jeśli_fałsz ) 
Funkcja RIGHT zwraca określoną ilość znaków od prawej strony podanego ciągu:
RIGHT ( ciąg, długość ) 
Funkcja LEFT działa analogicznie, lecz zwraca znaki od lewej strony.

SELECT SUM(IIF(LEFT(RIGHT(pesel,2),1) Mod 2=0,1,0)) AS Il_kobiet, SUM(IIF(LEFT(RIGHT(pesel,2),1) Mod 2=1,1,0)) AS Il_mezczyzn
FROM Studenci;

Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...