Rozwiązanie
Zadanie 4.1 – matura 2021, próbna

Zadanie 4.1 (0-4)

Galerie handlowe
Galerie handlowe
Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta. 
W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: 
- kod kraju;
- nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się);
- 70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. 
Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami.
Przykład:
NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0
Do Twojej dyspozycji jest pomocniczy plik galerie_przyklad.txt, zawierający 10 wierszy, który możesz wykorzystać, aby sprawdzić poprawność działania swojego(-ich) programu(-ów).
Napisz program(-y), w wyniku działania którego(-ych) otrzymasz odpowiedzi do podanych zadań. Pliki źródłowe z rozwiązaniem zapisz pod nazwą zgodną z numerem zadania, z rozszerzeniem odpowiadającym użytemu narzędziu informatycznemu.Dla każdego kraju z pliku galerie.txt wyznacz liczbę miast, w których powstaną galerie. 
Wynik zapisz w pliku wynik4_1.txt. W każdym wierszu pliku powinny znajdować się: kod państwa oraz informacja o liczbie miast.
Dla danych z pliku galerie_przyklad.txt prawidłowa odpowiedź to:
H 1
I 2
F 1
GB 1
D 3
NL 1
DK 1
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
galerie = []
with open("Dane_2103/galerie.txt") as f:
  for line in f.readlines():
    galerie.append(line.strip()) # strip() oczyszcza ciąg znaków z białych znaków (jak nowa linia 
)


# ZAD 1 #
print("Zadanie 1.")
kraje = {} 
for galeria in galerie:
  kraj = galeria.split()[0] # split() tworzy tablicę z wyrazów rozdzielonych spacjami
  if not kraj in kraje: 
    kraje[kraj] = 1
  else:
    kraje[kraj] += 1

for kraj, ile in kraje.items():
  print(kraj, ile)
Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...