Rozwiązanie
Zadanie 4.2 – matura 2021, próbna

Zadanie 4.2 (0-4)

Galerie handlowe
Galerie handlowe
Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta. 
W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: 
- kod kraju;
- nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się);
- 70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. 
Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami.
Przykład:
NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0
Do Twojej dyspozycji jest pomocniczy plik galerie_przyklad.txt, zawierający 10 wierszy, który możesz wykorzystać, aby sprawdzić poprawność działania swojego(-ich) programu(-ów).
Napisz program(-y), w wyniku działania którego(-ych) otrzymasz odpowiedzi do podanych zadań. Pliki źródłowe z rozwiązaniem zapisz pod nazwą zgodną z numerem zadania, z rozszerzeniem odpowiadającym użytemu narzędziu informatycznemu.a) Oblicz całkowitą powierzchnię handlową każdej galerii (jako sumę powierzchni wszystkich lokali w danej galerii) oraz liczbę lokali. 
Wyniki zapisz w pliku wynik4_2a.txt. W każdym wierszu pliku wynikowego powinny się znaleźć: nazwa miasta, powierzchnia galerii znajdującej się w danym mieście oraz liczba lokali, rozdzielone znakiem spacji. Strona 3 z 9
Dla danych z pliku galerie_przyklad.txt prawidłowa odpowiedź to:
Budapeszt 3598 64
Neapol 3352 48
Marsylia 3444 56
Leeds 2952 44
Frankfurt 3515 57
Genua 3386 56
Dortmund 3697 57
Rotterdam 3184 49
Dusseldorf 3737 63
Kopenhaga 3765 60
b) Podaj nazwę miasta z galerią o największej powierzchni całkowitej oraz nazwę miasta z galerią o najmniejszej powierzchni całkowitej. Jest dokładnie jedno miasto z galerią o największej powierzchni i jedno z galerią o najmniejszej powierzchni.
Wyniki zapisz w pliku wynik4_2b.txt. W pliku wynikowym powinny znaleźć się nazwy miast wraz z powierzchniami galerii.
Prawidłowa odpowiedź dla danych pliku galerie_przyklad.txt:
Kopenhaga 3765
Leeds 2952
Rozwiązanie zadań w Pythonie:
print("Zadanie 2. a)")
pow_galerii = {}
for galeria in galerie:
  miasto = galeria.split()[1]
  powierzchnie = galeria.split()[2:]
  lokale = 0
  calk_pow = 0
  for i in range(0, 140, 2): # iteracja od zera do 140 krokami po 2, np. 0, 2, 4...
    if int(powierzchnie[i]) == 0:
      break
    calk_pow += int(powierzchnie[i])*int(powierzchnie[i+1])
    lokale += 1
  pow_galerii[miasto] = calk_pow
  print(miasto, calk_pow, lokale)

# ZAD 2 B) #
# items() zwraca słownik w postaci [(klucz1, wartość1), (klucz2, wartość2)...]
# key=lambda lokal: lokal[1] oznacza, że za wartość do sortowania wybieramy wartość lokalu
# a wartością lokalu u nas jest jego powierzchnia całkowita (wyliczyliśmy to w podpunkcie A)
print("-------------------")
print("Zadanie 2. b)")
najw = sorted(pow_galerii.items(), key=lambda lokal: lokal[1])[0] 
najm = sorted(pow_galerii.items(), key=lambda lokal: lokal[1])[-1]
print(najw[0], najw[1])
print(najm[0], najm[1])
Pobierz rozwiązanie
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...