Rozwiązanie
Zadanie 6.5 – matura 2021, próbna

Zadanie 6.5 (0-3)

Wyścigi Kolarskie
Wyścigi Kolarskie
Pewien kibic zapisywał sobie w plikach tekstowych informacje o zawodnikach startujących  w corocznym wyścigu kolarskim wraz z wynikami ich startów.
Wszystkie dane w plikach zawierają wiersze nagłówkowe z nazwami kolumn, natomiast dane  w wierszach są rozdzielone znakami tabulacji.
W pliku grupy.txt znajdują się opisy grup kolarskich, których zawodnicy uczestniczyli  w przynajmniej jednym wyścigu. Każdy wiersz zawiera kolejno:
- kod_grupy – trzyznakowy kod grupy kolarskiej,
- nazwa – nazwę grupy kolarskiej,
- siedziba – państwo, w którym grupa ma swoją siedzibę.
Fragment pliku grupy.txt:
kod_grupy nazwa siedziba
AGR Agritubel Francja
ALM Ag2r-La Mondiale Francja
W pliku zawodnicy.txt znajdują się dane kolarzy, którzy uczestniczyli w przynajmniej  jednym z wyścigów. Każdy wiersz zawiera kolejno:
- id_zawodnika – identyfikator zawodnika (liczba całkowita),
- imie – imię zawodnika,
- nazwisko – nazwisko zawodnika,
- data – datę urodzenia zawodnika w formacie rrrr-mm-dd.
Fragment pliku zawodnicy.txt:
id_zawodnika imie nazwisko data
1 Janier Acevedo 1985-12-06
2 Mario Aerts 1974-12-31
W pliku startujacy.txt znajdują się dane kolarzy związane z ich startami w kolejnych edycjach wyścigu, każdy wiersz zawiera kolejno:
- id_startu – identyfikator startu (liczba całkowita), 
- rok – rok edycji wyścigu,
- id_zawodnika – identyfikator zawodnika (liczba całkowita), 
- kod_grupy – trzyznakowy kod grupy kolarskiej,
- obywatel_kraju – kraj, którego obywatelem był zawodnik podczas danej edycji  wyścigu.
Fragment pliku startujacy.txt:
id_startu rok id_zawodnika kod_grupy obywatel_kraju
1 2008 176 TNK Australia
2 2008 2 TNK BelgiaStrona 7 z 9
EINP-R2_200
W pliku czasy.txt znajdują się wyniki tylko tych kolarzy, którzy ukończyli wyścig. Każdy wiersz zawiera kolejno:
- id_startu – identyfikator startu (liczba całkowita), 
- czas – czas osiągnięty przez zawodnika z uwzględnieniem wszystkich bonifikat zapisany w formacie mm:ss:ms.
Fragment pliku czasy.txt:
id_startu czas
1 87:53:50
2 88:41:50
Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi  zapisz w pliku wyniki6.txt, a każdy podpunkt poprzedź odpowiadającym mu numerem zadania.
W jednej grupie mogą startować zawodnicy, którzy pochodzą z różnych państw. Bywa też tak, że zawodnicy jednej grupy pochodzą z tego samego kraju.
Utwórz zestawienie zawierające dla każdego roku liczbę takich grup, w których wszyscy  zawodnicy byli obywatelami jednego kraju.
Podaj rok, w którym grup z wszystkimi zawodnikami z jednego kraju było najwięcej, oraz podaj  nazwy tych grup. Jest tylko jeden taki rok.
Wyszukaj więcej zadań z tego arkusza...